Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Liptov » okres Liptovský Mikuláš » turistika » miesto

Miesto, okres Liptovský Mikuláš

Miesto v okres Liptovský Mikuláš

V okres Liptovský Mikuláš sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 1 z 17

Podslivčia, Vážne, Role, Bobrovečky, Ferkovská, Brezie, Podhorianka, Jánošíkova, Stošianka, Jamy, Španie, Blatná, Priehyba, Rovná, Veľká Iľanová, Biela Púť, Trstica, Jasná, Spálenisko, Nad Pekelnov, ZaMakovicou, Horekoncové, Brdo, Hadiaskala, Močidlo, Prídavky, Nižné pole, Šlamiarka, Jelení grúň, Kamenné pole, Nižnianske záhrady, Za ulicou, Bartková, Pongrácovie, Záhumnie od Sliača, Záročné a Lániky, Záhumnie od Sliača, Lúčka, Pod skalkou, Nižné Flaky, Polsklady, Kapustnice, Hájovňa Svidovo, Vyšné záhrady, Pred Uhlište, Veľká Koniarka, Hájovňa Michalová, Uhrová, Podvŕšky, Iľanovo, Ploštinček, Škrobák, Páterov klin, Bobovišné, Nižné Stráne, Okrúhlica, Močiare, Svinská lúka, Výhoniská, Široké

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 2 z 17

Polom, Lavrovky, Štvrtky, Medzi vodami, Putiska, Nižné Kapustnice, Chatová oblasť Pod Dobakom, Liptovské Hole, triedička, Pred Svarínom, Putiská, Oblazy, Záhrady, Podhorné Sivákové, Za kostolom, Výhon, Prosnia, Bašovňa, Za Váhom, Jóbova ráztoka, Štiavnica, Lán, Malé tŕstie, Malkovská, Mršinisko, Breh, Veľké tŕstie, Močiar, Rozkoš, Bahná, Za Lazy, Paseky, Hanuška, Ostredok, Kosodrevina, Košarisko, Kilianka, Perinová, Roveň od Váhu, Jamnické plesá, Gajdošov vrch, Novoť, Uhlinsko, Priesadiská, Vavrišovo, Chotár, Dolné Lúčky, Halnie, Dlhá lúka, Horná lúka, Záhumnie, Pod Ježom, Hôra, Mazurovská, Studená, Uhlište, Pred kliny, Kňazové, Rakytiny, Pod Zveriakom

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 3 z 17

Konopiská, Hrádok, Klokôtka, Nižné Kamence, Chodníčky, Benzekovská, Latiborie, Kamence, Hubková Skalka, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Rovne, Nad baňou, Skalka, Močiare, Pod lipkou, Kozí vŕšok, Za cmiterom, Hliník, Nadomlyn, V kruhu, Lúžková Skalka, Seliská, Kobylie, Repiská, Lúžky, Pavlovka, Úložisko, Vyšné záhrady, Leštinské, Kútovie, Merťuky, Poľanka, Na chrasti, Široká, Prosečná, Lániky, Ulice, Jánošovce, Noviny, Veľké lúky, Sihoť, Dechtárska hora, Hriadky, Panská záhrada, Šucvald, Tri kopy, Sestrč, Pod Hájikom, Konopiská, Ohrady, Záhorie, Pod Chrasť, Hodiešov, Mišíčkovská hŕba, Červený kút, Grešíkovská hŕba, Pod cmiterom, Rúčkovská hŕba, Figurovská hŕba

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 4 z 17

Salajovská hŕba, Hore Hrbkami, Palčovská hŕba, Roháčske plesá, Úplaz, Kanclík, Zadné Kotliská, Zadné Pálenice, Machnatá, Dubovská hoľa, Príslop, Pod Kotliskami, Strmý spád, Skalka, Halné, Kostolce, Zadná Poľana, Brhlisko, Kosienky, Piečnô, Krčahovo, Spoločná kotlina, Solisko, Zadné, Vyšné Priečne, Spravodlivá, Kamenie, Hlava, Klinčeky, Otupné, Pod Derešmi, Repiská, Májová mulda, Pod Poľanou, Solisko, Komorská, Lehotská Kamenica, Grúň, Bohuš, Uhlište, Rázstochy, Suché, Hrad, Zápač, Voliarčisko, Stodôlky, Malý Sokol, Medzi vodou, Pod Salašky, Červené, Skálečník, Červená, Háj, Podmeštrová, Konský grúň, Nižné Matiašovce, Uplazy, Vyšné Matiašovce, Nad močiar, BánSkala

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 5 z 17

Žiariky, Končitô, PodRakytiny, Nad vodou, Nový laz, Jazvečie, Jazvečia, Háj, Homôlky, Doliny, Žliebky, Makovica, Holá Slatina, NadRadmi, Holý prieval, Mlynec, Vŕšky, Cudenica, Legátová, Pod Kováčovou, Machnaté, Vazy, Hliny, Laukové, Zurková, Priekopa, Likavské, Mária, Prostredný grúň, Úbrest, Malá Legátová, Príkre, Stolík, Repiská, Hlinisko, Jachymovka, Magurka, Polom 5-2014, Magura, Močidlá, Dolinky, Rišianka, Parožky, Zemianska dolina, Medzi Široké, Vratná skala, Kotkodák, Nastolce, Tmavá dolinka, Kriváň, Dielce, Ryšanka, Francistá, Polom 5-2014, Havranová, Skálie, Prieslop, Nad jarok, Pod prielohy, Likavská lúka

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 6 z 17

Bohúňovo, Novákovie, Fričova skala, Žeruchová dolina, Žeruchová, Lovnáč, Pod kopcom, Vysoká, Krátka, Matejková, Krátkou dolinou, Balné, Klinčok, Lúky, Roveň, Tretinky, Pod Jablonkou, Zápotočkové, Krivé, Ráztoky, Pod ohradami, Blatnivá, Horné záhrady, Vrchy, Nižný Príslop, Nižné Obcovie, Nižniansky vrch, Vyšné Hrváče, Obcovie, Slivčie, Glian, Báň, Zátrnice, Duby, Breziny, Nad Horičkou, Staníkov a pod Staníkov, Suché lúky, Dolu linajou, Peklanka, Stavinskô, Pečišné, Hlinišťová, Pod Kečky, Ždiar, Za Došťanku, Malcovie, Nad brezím, Pod Rohačkou, Hrádok, Hony za cintorínom, Dbaly, Kapustnice, Kvasičné-Suchodol, Nad Jabloňovie, Pod Žiarom, Štít, Nižné Potočné, Sekanice, Vyšný Príslop

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 7 z 17

Šindlárka, Pod Babím, Okrúhle, Dražníky, Na Hariskách, Markušová, Rovienky, Uhrové vyšné, Jakubcovo - Suchodol, Príslop, Kapustnisko, Horekoncové, Striebornica, Porúbka, Kráčiny, Uhrové nižné, V boku, Niže závozia, Lúčkovie, Predný bok, Jarky, Nad záhumním, Roveň za železnicou, Dielce, Javorová, Pri Sliačskej ceste, Nižné Hrváče, Nad Váhom, Povrazy do Rakového jarku, Selišné, Prostredné hony, Zadný a predný Ždiar, Lazy, Podžiarničky, Zadná Poľana, Ončovce, Dolina, Smrečianka, Stredné pole, Nad Benikami, Nad hlbokým, Vyšné polširoké, Hŕby, Hlboká, Okoličianka, Mogila, Pod Jabloňovie, Žiare, Všivavá, Pod bukmi, Tretiny, Leopoldka, Dlžiny, Pod Stankovo, Ústredok, Panské diely, Brestovec, Ondrejovo, Hony za vúčelmi, Rybník

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 8 z 17

Pod a za Došťanku, Láne, Niže Stínania, Macová, Za Majerovie, Šuvarné, Mlynište, Roveň, Lenártka, Bočiny, Stankovo, Prostredný bok, Besná, Solisko, Vyšná červená, Drahé drevo, Vyšné Dlhé, Háj, Skalka, Bartkov grúň, Hexnerka, Jakubcovo-Suchodol, Čupajka, Kobylárky nad Vlčou, Hlinišťove, Do Jelia, Nad okrúhlym Grúňom, Stráne, Jelia, Lazy, Machnatô, Za Báň, Úhrové a podsádočné, Havranova, Nohavice, Chotamô, Kratiny pod kruhom, Pod Magurkou, Chotárnice, Kečky, Hrádok, Kozí grúň, Niže mesta od Malatín, Priečne, Dlhé, Podlôžky, Dolinky, Vyšné Uhlisko, Malá Iľanová, Bukovské, Nad sadom, Požarina, Jasenoviská, Malé pole a Tretiny, Hrtan, Priečnice, Záhorovisko, Biela skala, Vŕšky, Podsmrekové

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 9 z 17

Viedenka, Predovratnice, Močidlová dolina, Údolka, Povrazy, Benice, Potočné, Liptovská Porúbka, Dlhé Grúňe, Nižné Uhlisko, Na Peklisku, Nižná červená, Pod smrekom, Malé pole, Iľanovka, Na pašnito, Demänovská slatina, Hate, Nové Flaky, Za farou, Háje, Snoža, Pobokové, Havranová, Proti vŕbkam, Svitanovka, Dielnice, Margitin vŕšok, Farské, Bohušov sad, Vrátna, Podhorániho grúnik, Kachlovky, Roveň, Zbojnícka, Nad krátkou dolinou, Ostredok, Slameník, Okolčné, Hájik, Rybníčky, Konislavce, Nad mlynom, Čierna skala, Do močiarov, Pod stráne, Kotlina, Nižné lazy, Tomašíky, Studničky, Geta, Oprchel, Vyšné lazy, Panská stráň, Lehôtky, Kamenné Grúňe, Vyšné pole, Žúberová, Závadská skala, Rakytiny

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 10 z 17

Solisko, Pred Bockou, Príkra, Brtkovičná, Porúbka, Rakytová, Ostruky, Vôpňové, Báň, Bahnistové, Jedliny, Panské lúky, Borek, Beňušovne, Bagová, Stŕmava, Chrámec, Nad záhrady, Schody, Randavica, Príkazné vyšné, Horekoncovie, Vlčia, Hrachovište, Hvozdec, Jalovičia, Dielce, Poboková, Nad záhradami, Hriadky, Vyše Hlbokej cesty, Kozlová, Sýkorová, Podsmrekové a Uslatvinové, Nad vyšné tretiny, Mäsiarova, Štálik, Pališová, Močiarne, Vyšné Potočné, Podlejšové, Homolka, Mravna, Skryté, Javorina, Úplaz, Pod sádkom, Za Bielou skalou, Podsádočné zahumenice, Kochlač, Predné lazy, Kotlisko, Hluchá dolina, Príslop, Pod Príkrou, Hodinárska, Jaseňovisko, Smrekovička, Nižné hony, Drvište

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 11 z 17

Roháč, Blatinná, Čamper pod Dubovým, Dlhá Lúka, Horekoncové, Vladárovňe, Závodia a Nákal, Podjavorie, Pod Hoľu, Skaličná, Stráňa, Stráne, Hodoč, Za hájikom, Mláčky, Jania, Suchodol, Medzi lúkami, Nižné Dlhé, Predpekelná, Močiarik, Vrch Savoši, Nižné telšice, Bok do Podhoria, Iľanovský háj, Breziny, Pod chotárom, Kamenné pole, Kliny pod Benikami, Dolina, Uhliská, Konopiská, Lackova, Stráň, Klinky, Rychtárska lúka, Končisté, Uhlisko, Strmý bok, Žiarce, Španie, Farská, Ulman, Nižné povrazy, Grúň, Úbočie, Smudliny, Vyšná Kiepa, Brchlia, Vedro, Belušová, Mokraď, Horekoncové, Jamy, Sklenkovské, Brehy, Luteránky, Ravence, Dolu bokom, Veľký Havran

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 12 z 17

Príkazné nižné, Blatnivá, Kalište, Chabenec, Za cmiterom, Veľká hôrka, NIžné Polširoké, Malý Roháč, Konopiská, Bukovica, Hore Šípom, Beniky, Vyšné povrazy, zráz, Zadné hony, Nižné záhrady, Dolné záhrady, Mikušová dolina, Ovčí chvost, Pod Magurku, Hrachovišné, Vyše hradiska, Pod Hrebenček, Úšust, Plačlivé, Hrádek, Matošovec, Sihoť, Pod Rúrami, Stráne, Podzávozné, Hlodie a Kopanice, Hluchô, Nižné pole, Uhlište, Dielce, Kratiny, Hoľa, Štiepeň, Dúbrava, Čierne, Javorová dolina, Zadný Čamper, Volové oči, Lazy, Panské Pretvorovo, Hriadky, Lovisko, Blbotník ku Chrasti, Okrúhlice, Suchá, Záhradiská, Vyšné hony, Vrbánky, Suchá, Hrachovisko, Školnícke, Závraty, Kamenisté, Spálená

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 13 z 17

Chrobákovo, Žriedlo, Do hája koncom, Sokolčianka, Bukoviny, Háj, Do Klina, Pod Setisko, Záhrady, Lániky, PredDechtárka, Ravence a Hliniská, Bankovo, Vlčie jamy, Ovsiská, Za potoky, Zapač, Besniačky, Podbriežky, Michalová, Ploštiny, Hate, Dolina Parichvost, Bielo, Skriniarky, Michalová, Dĺžiny, Vyšný Sliač, Čertová, Jamky, Kamenisté, Bifurkácia Paludžanky, Roveň, dolina Matejovo, Lúčky, Gálova, Brody, Košarisko, Lehoty, Ráztoka, Šilovské, Roveň, Košarisko, Do dielca, Močiar koncom, Setisko, Čampere, Hriadky, Močiar, Háj, Dechtárka, Poprečné, Pod dielec, Polom 11/2015, Zadná dolina, Hrtanová, Trnác, Hôzdec, Chatová oblasť, Sparište

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 14 z 17

Ladopád, Zadné Komôrky, Suchá, Pekelná, Strašníky, Príkre, Klinčeky, Kozie chrbty, Mlynište, Prašivec, Ponad jamy, Široké brdo, Vrece, Za Hájom, Laznie, Mravičky, Vyše cesty, Pod rybníkom, Do Rolia, Rakytné, Nárožie, Turniská, Volárka, Za Brodkami, Kráčiny, Holite, Nad Hôzdami, Vrchy, Predné hony, Háje, Pod lúkami, Zábiež, Háj, Trnovo, Diel, Rovne, Uhlisko, Pod Kráľovou, Pred Osikovcom, Záhumnie, Káčerky, Vŕšky, Vyše Michala, Pod stráňami, Bahná, Bačička, Stará dolina, Ponad sihoť, Dlhé, Noviny, Nižná dolina, Sečisko, Lánište, Chatová oblasť, Hrnčiarky, Laništia, Krtenie, Lehota pred Suchou, Kutiny, Hrachoviská

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 15 z 17

Podtrnové, Štandlovské, Cudzenice, Pod Kladným, Žleby, Na Váhu, Kruh, Močiariky, Škribňovo, Doliny, Jalovecké sedlo, Krivé, Petkovo, Halašova, Tvoranovo, Kamenná cesta, Moskovie, Nad Potokmi, Nadvesnie, Pod Dubňami, Nová dolina, Borovice, Jalovecká hora, Kostolné, Kamenie, Chrasť, Slepá dolina, Hore lúkou, Chmelience, Vrch háj, Kozí chrbát, Javorové, Kúrie, Za medokýšom, Hôrka, Stranie, Balatá, Kraje, Nižné, Poľana, Krištanková, Grúň, Pred Dolinami, Malé Závraty, Povrazy, Vyšné Kliny, Buková, Chrasť, Za Diel, Kút, Gliaň, Pred Kalištím a Hŕbok, Glianiky a Kladiny, Javoria, Nivy, Pred Beliencom, Kalište, Povrazy, Baníkovské sedlo, Osikovec

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 16 z 17

Baňa, Suché vŕšky, Vyšný laz, Kliny, Salašky, Benadiková dolina, Výhoniská, Hora, Povrázky, Dlhé, Šuštiačka, Srážka, Kňazová a Diel, Krčilka, Horné lúky, Slotnivá, Za horu, Svopok, Veľké Závraty, Plotykonce, Magdolina skala, Pred Blatnivou, Lašteky, Bariny, Pri vodopádoch, Panská hoľa, Pred Krištankovou, Vyšná dolina, Bielo, Hore Bocou, Grúň, Ludárov grúň, Hora, Brestoviny, Póldlhé, Stráničné, Boky, Nad záskočim, Nad Starou Poľanou, Holá, Ludárova Hoľa po Ďumbierom, Špatná, Okružlina, Milkovo, Blatá, Za Ročným, Terasa, Za vodou, Buková, Brezinky, Žuberová, Dielček, Jamy, Pod Lipkou, Široké, Pod Zábrežou, Patro, Sokolová a Konské Grúne, Zámček, Parcelácia

Miesto, okres Liptovský Mikuláš:, 17 z 17

Gárov, Vlčie záhrady, Brezina, Sekanice, Žiare, Eliaš, Stanišová, Nad Bukovinami, Pod Stránicami, Smrečiny, Zadné lazy, Prietržná, Za grúň, Pri jarku, Drahy, Lažteky, Nad lánom, Dlhé, Hriadky, Kopanice, Pod záhrady, Vyšné pole, Prievory, Do močiara, Čerenová, Vápenné, Krátke pod dielnicami, Pod Baňou, Záhumnie, Chodernačka, Na Diele, Marušová, Beňové, Luhy, Lance, Korbele, Piesky, Dĺžiny, Trávniky, Kapustné záhrady

miesto inde

Liptovský Mikuláš (252x), Partizánska Ľupča (148x), Bobrovec (110x), Dúbrava, okres LM (109x), Ľubeľa (102x), Liptovská Porúbka (96x), Lazisko (93x), Východná (91x), Liptovský Trnovec (91x), Jamník (86x), Liptovský Ján (79x), Jakubovany (78x), Žiar, okres LM (77x), Kráľovská Ľubeľa (75x), Boca (70x), Vyšná Boca (65x), Kvačany, okres LM (64x), Ploštín (59x), Bobrovček (58x), Konská (58x), Veterná Poruba (58x), Liptovské Kľačany (58x), Huty (58x), Nižná Boca (57x), Kráľova Lehota (55x), Liptovská Sielnica (51x), Liptovský Ondrej (50x), Smrečany (49x), Liptovská Anna (47x), Jalovec, okres LM (46x)
miesto v Liptovský Mikuláš
miesto v Partizánska Ľupča
miesto v Bobrovec

Podobné, okres Liptovský Mikuláš:

3481x turistika, 2139x miesto, 402x orientačný bod, 228x turistické informácie, 157x štôlňa, 141x prístrešok, altánok, 116x poľovnícky posed, 71x ohnisko, 61x atrakcia, 55x strom, 46x miesto na piknik, 29x orientačná mapa, 23x chranený strom, 7x studňa, 2x ZOO, 2x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Liptovský Mikuláš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-liptovsky-mikulas.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.