Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Liptov » okres Liptovský Mikuláš » príroda » vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš

Vrch v okres Liptovský Mikuláš

V okres Liptovský Mikuláš sa nachádza 816 kusov vrch.

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 1 z 14

Veľký bok, Chopok, Sivá veža, Brestová, Klin, Hrubý vrch, Spálená, Kriváň, Príslop, Bystrá, Baranec, Ostrý Roháč, Ostrá, Sivý vrch, Vyšné Priečne, Plačlivé, Salatín, Na jame, vrch, Kalište, vrch, Siná, Biela skala, Nad Pekelnou, Oprhlie, vrch, Spálená, vrch, vrch, vrch, vrch, Volovec, Malý Baranec, Veľká Kamenistá, Pachoľa, Ďumbier, Hrubá kopa, Malý Holý vrch, vrch, Teľačiarky, Rakytová, Dereše, vrch, Krúpova hoľa, Krajčov vrch, Babky, Úložisko, Smrekovica, Smerekovica, Bašta, Smrek, vrch, Brestová, Jaloviarka, Dechtárska hora, vrch, vrch, Dielec, Velínok, Baníkov

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 2 z 14

Končistá, Smrečiny, Demänovská hora, Hlinisko, Slatvina, Liptovský hrad, Repiská, Deravá, Končisté, Selnice, Blyšť, vrch, Ludárova hoľa, vrch, Lomné, Špíglové, Kotliská, Heliaš, Pálenica, Kopa, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Nižné Priečne, Poľana, vrch, Bohuš, vrch, Konská hlava, Konské, vrch, vrch, nad Saláškami, vrch, Zákľuky, vrch, Zadný dereš, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Ostredok, vrch, vrch, vrch, Stodôlky, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Červená, vrch, Konský grúň, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 3 z 14

Ostredok, vrch, vrch, Drienok, vrch, Ižipovské háje, vrch, Zvon, vrch, vrch, vrch, Kolesárová, Veľká Házička, vrch, vrch, vrch, Savoš, vrch, vrch, Prosečné, vrch, vrch, vrch, vrch, Slemä, vrch, vrch, Hrádková, Veľké Železné, Hrádok, vrch, Hunkovie, vrch, vrch, vrch, 1195, Balnô, vrch, vrch, vrch, Latiborská, vrch, Vyšná priehyba, Salatín, vrch, Latiborská hoľa, vrch, vrch, vrch, Ostrý vrch, Muránik, Červená, vrch, Savoš, vrch, Trnác, Pusté, Rovná hoľa, vrch, Biela skala

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 4 z 14

Zámostská hoľa, vrch, Vysoká, Hoľa, Chabenec, vrch, Ďurková, vrch, vrch, Havránok, vrch, Stav, Nižná priehyba, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Hoľa, Kujanky, vrch, vrch, Mestská hora, vrch, vrch, vrch, Klin, vrch, Zadný grúň, Muránik, Meštrová, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Veľký vrch, Turánske, vrch, Javorina, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Skala, Očenášovská, vrch, Rohačka, vrch, Ramžené, Grúnik, vrch, Ostredok, vrch, vrch, Jalovecká kopa, Nižný Brestovec, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 5 z 14

Križlová, Háje, vrch, Senná kopa, Brtkovica, Veľká hoľa, Šlosiar, vrch, vrch, vrch, Huňová, Kamenné, vrch, Magura, vrch, Hláčovo, Pánska Hoľa, vrch, Ľupčianska Magura, vrch, Suchý vrch, vrch, Zámčisko, vrch, vrch, Sečisko, Panská hoľa, vrch, vrch, Bukovica, Krámec, vrch, vrch, vrch, Ohnište, vrch, Bežan, vrch, vrch, Opálenica, vrch, vrch, vrch, vrch, Veľký vrch, vrch, Jamy, Hrádok, Predná Magura, vrch, vrch, vrch, Malý Salatín, vrch, Červený grúň, 1014, vrch, vrch, Zápač, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 6 z 14

vrch, vrch, Loviská, vrch, vrch, vrch, vrch, Hájec, vrch, Cez vrch, vrch, vrch, Veľká Oružná, vrch, Kučová, Hájiky, Jelšie, Hvozdec, Rumanec, Sliačska Magura, Hvozdec, vrch, vrch, vrch, Chrastie, Vrch Hrádok, Kŕč, Rovná, Kurence, vrch, vrch, Salatínka, vrch, Cez vrch, Krochva, Homôlka, Diel, Brestovec, Klin, vrch, Široká, vrch, vrch, Sekanice, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Ráztoka, vrch, Hrachovisko, vrch, vrch, vrch, Homôľka, Príslop, Nohavica, Tri kopy, Poludnica

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 7 z 14

Eliáš, Škopovo, Pravnáč, Žiarsky diel, Hrádok, Sitieň, Nižná Roveň, Domitierka, Baňa, vrch, Baran, Brezinky, vrch, vrch, Končitý vrch, Čerenová, vrch, Kráľov stôl, Košútovo, vrch, Liešte, Opalisko, Okrúhla, Na Jame, Červenô, vrch, Ohnište, vrch, Predná Poludnica, vrch, Zadný vrch, vrch, vrch, Žiarce, vrch, Vápenná, vrch, Lazný vŕšok, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Chujavy, vrch, vrch, Prašivá, vrch, vrch, vrch, Lazný vŕšok, Bodová, vrch, Rovienky, vrch, Gliaň, vrch, vrch, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 8 z 14

Salašky, Salášky, 1130, Opálenisko, Suchý vrch, vrch, Ďumbier, Okrúhly vrch, vrch, Rakytovica, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Čierna hora, Obertovica, Mních, vrch, Sekané, vrch, vrch, vrch, vrch, Dubec, Javorovica, Krakova hoľa, Veratín, vrch, Besná, vrch, Klin, vrch, vrch, Biela Marušová, Tanečnica, Grúň, vrch, vrch, vrch, Kameničná, Sokol, vrch, Starý háj, Štiavnica, Hrádok, Králička, Beňovo, Háj, Solisko, vrch, vrch, Kúpeľ, vrch, Kaštieľske lazy, Vislavce, vrch, Čertova svadba, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 9 z 14

vrch, Kompík, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Okry, Polianky, Olešková, vrch, Lajštroch, Olešková, Rovienky, vrch, Fišiarka, vrch, Trojička, vrch, vrch, vrch, vrch, Chopec, vrch, Kliesňová, vrch, vrch, vrch, vrch, Nižná Bystrá, vrch, vrch, Diel, Panské, Nižná Magura, vrch, Vlčnenec, Strana, Kotlová, Mendíčka, vrch, Ježová, vrch, vrch, Mačacia, vrch, Mních, Olešková, vrch, Veľká Vápenica, Homôľka, vrch, vrch, vrch, Kopa, Rakytník, Oselná, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 10 z 14

Malý bok, Javorový grúň, vrch, Nemecká, vrch, vrch, Medvedia, Lysec, vrch, Zadná Široká, vrch, vrch, vrch, vrch, Nad Jarkovicou, vrch, vrch, Nižný Ostredok, Suchý hrádok, vrch, Pavlová, vrch, vrch, vrch, Oravcová, vrch, Milkovo, Pálenica, vrch, vrch, Vlahora, vrch, vrch, Kečka, vrch, Predmostové, vrch, Smreczyński Wierch Wyższy, Kyseľovec, Heľpianský vrch, Háje, Kečka, Chmelinec, vrch, vrch, Havrania poľana, Holubí vrch, Veľká Kopa, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Zámčisko, Latiborská hoľa, Havrany, Pukanec, vrch, Garajky, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 11 z 14

Rybíková, Zajačky, Skribňovo, vrch, Bôr, vrch, 1658, Píla, Klobušov, vrch, vrch, Špania, vrch, Tanečnica, vrch, Za cintorínom, Holičná, Kopa, vrch, vrch, Pálenica, Uhlisko, vrch, Nad Michalcovou, Baníkovská ihla, Vrbovica, Sielnická hora, Domárka, Kubín, Rybíková, Nad Michalcovou, vrch, Suchý vrch, Holica, vrch, vrch, Vrch Hybice, Lipovec, Tri kopy, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Ostredok, vrch, Senná, Grúň, vrch, Hrubý grúň, 1664, vrch, vrch, Jánov grúň, Zadná hoľa, Temná, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 12 z 14

Plechy, Za Martinom, vrch, vrch, vrch, Jalovská hora, vrch, vrch, vrch, Prosiek, Zádiel, Vysoké, Vražená, Malá Vápenica, vrch, Tri kopy, vrch, vrch, vrch, vrch, Prašivá, Kopa Prawdy, vrch, Panská hoľa, Panska hoľa, Dobák, Ostrá, vrch, Vyšná Magura, Surový hrádok, vrch, vrch, Hrádok, Brdár, vrch, vrch, Ostredok, Kopa, Hošková, Veľká Koniarka, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Trstenský diel, Turková, Štrbavý, vrch, Veling, Varta, Prašivý vrch, vrch, Rovienky, vrch, vrch, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 13 z 14

vrch, vrch, vrch, vrch, Vrchlazy, Trhová, Malá Kopa, vrch, vrch, vrch, Švihrová, Mládky, vrch, Prípor, Lazy, vrch, vrch, Príbor, vrch, Na sedle, vrch, vrch, Mraviská, vrch, Vrch Hája, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Holica, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Grúnik, vrch, Holý vrch, vrch, vrch, vrch, Grúnik, vrch, vrch, Kečka, vrch, vrch, vrch, vrch, Ziert, Priehyba, vrch, vrch, vrch, Lovisko, vrch, Kameň, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 14 z 14

vrch, vrch, vrch, Vachtárová, Brada, vrch, vrch, Rígeľ, Lieštie, Kameň, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Petráňová, vrch, Gliaň, Rígeľ, Lieštie, Slamená, vrch, Vysoký les, Brada, Nad Valaskou, vrch, Holý vŕšok, vrch, vrch, Úboč, vrch, vrch, Holý vŕšok, Holý vrch, Jakubina, vrch

vrch inde

Východná (146x), Partizánska Ľupča (90x), Liptovský Ján (90x), Liptovský Mikuláš (53x), Liptovská Porúbka (52x), Boca (49x), Kvačany, okres LM (47x), obec Demänovská Dolina (44x), Važec (38x), Dúbrava, okres LM (38x), Lazisko (38x), Malužiná (37x), Nižná Boca (36x), Liptovský Trnovec (34x), Kráľova Lehota (30x), Závažná Poruba (28x), Liptovské Kľačany (27x), Ľubeľa (27x), Prosiek (27x), Vyšná Boca (26x), Veľké Borové (25x), Huty (24x), Pribylina (24x), Jamník (24x), Hybe (24x), Kráľovská Ľubeľa (23x), Bobrovec (21x), Borové (19x), Žiar, okres LM (19x), Iľanovo (18x)
vrch v Východná
vrch v Partizánska Ľupča
vrch v Liptovský Ján

Podobné, okres Liptovský Mikuláš:

1758x priroda, 816x vrch, 251x prameň, 200x jaskyňa, 192x sedlo, 148x výhľad, 64x prepadlina, 50x vodopád, 37x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, okres Liptovský Mikuláš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-liptovsky-mikulas.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.