Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Liptov » okres Liptovský Mikuláš » príroda » vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš

Vrch v okres Liptovský Mikuláš

V okres Liptovský Mikuláš sa nachádza 820 kusov vrch.

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 1 z 14

Veľký bok, Chopok, Sivá veža, Brestová, Klin, Hrubý vrch, Spálená, Kriváň, Príslop, Bystrá, Baranec, Ostrý Roháč, Ostrá, Sivý vrch, Vyšné Priečne, Plačlivé, Salatín, vrch, Na jame, Kalište, vrch, Siná, Biela skala, Nad Pekelnou, Oprhlie, Spálená, vrch, Lysec, vrch, vrch, Blyšť, vrch, Volovec, Malý Baranec, Veľká Kamenistá, Pachoľa, Ďumbier, Hrubá kopa, Malý Holý vrch, vrch, Teľačiarky, Rakytová, Dereše, vrch, Krajčov vrch, Krúpova hoľa, Úložisko, Babky, vrch, Smerekovica, Smrekovica, Smrek, Bašta, vrch, Brestová, Jaloviarka, vrch, Dechtárska hora, vrch, Dielec

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 2 z 14

Velínok, Baníkov, Končistá, Smrečiny, Zámčisko, Demänovská hora, Hlinisko, Liptovský hrad, Slatvina, Repiská, Deravá, Končisté, Selnice, Široká, Ludárova hoľa, Lomné, vrch, vrch, Špíglové, Kotliská, Jalovská hora, Pálenica, Kopa, Heliaš, Poľana, vrch, Nižné Priečne, vrch, vrch, vrch, Zákľuky, vrch, Bohuš, vrch, vrch, Zadný dereš, vrch, vrch, vrch, Konská hlava, vrch, nad Saláškami, vrch, vrch, Konské, vrch, vrch, vrch, vrch, Stodôlky, vrch, vrch, vrch, vrch, Ostredok, vrch, Červená, vrch, vrch, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 3 z 14

Konský grúň, vrch, vrch, Ostredok, vrch, Drienok, vrch, vrch, vrch, Ižipovské háje, vrch, Zvon, vrch, vrch, vrch, Veľká Házička, Kolesárová, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Savoš, vrch, Vyšná priehyba, Ostrý vrch, vrch, Hrádok, vrch, Stav, vrch, vrch, vrch, Chabenec, vrch, Balnô, Hunkovie, Zadný grúň, Červená, Havránok, vrch, Zámostská hoľa, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Prosečné, vrch, Biela skala, 1195, Muránik, Ďurková, vrch, vrch, Latiborská

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 4 z 14

Salatín, vrch, Klin, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Pusté, vrch, vrch, Kujanky, vrch, Meštrová, vrch, Hoľa, Rovná hoľa, vrch, Latiborská hoľa, vrch, Vysoká, vrch, vrch, Savoš, vrch, Mestská hora, Hrádková, Veľké Železné, vrch, vrch, Slemä, Hoľa, vrch, Muránik, Nižná priehyba, vrch, Trnác, vrch, vrch, vrch, Ľupčianska Magura, vrch, Pánska Hoľa, vrch, Bukovica, Hrádok, Háje, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Jamy, vrch, vrch, vrch, Veľký vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 5 z 14

Ramžené, Loviská, Turánske, vrch, Veľká hoľa, Magura, vrch, vrch, Očenášovská, Červený grúň, vrch, vrch, Zápač, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Rohačka, Križlová, vrch, Jalovecká kopa, vrch, vrch, vrch, Hláčovo, vrch, Panská hoľa, Kamenné, vrch, vrch, vrch, Predná Magura, vrch, vrch, Opálenica, vrch, Javorina, vrch, vrch, vrch, Sečisko, vrch, Veľký vrch, Ostredok, Šlosiar, Huňová, vrch, Nižný Brestovec, vrch, 1014, Grúnik, Suchý vrch, vrch, vrch, Hájec, Brtkovica

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 6 z 14

vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Senná kopa, Skala, Malý Salatín, vrch, vrch, Krámec, vrch, Bežan, Ohnište, vrch, vrch, vrch, Vrch Hrádok, Diel, Salatínka, vrch, Krochva, Sliačska Magura, Hájiky, Jelšie, vrch, Kurence, vrch, vrch, vrch, Kŕč, Rumanec, Rovná, Cez vrch, vrch, Brestovec, Cez vrch, Veľká Oružná, vrch, vrch, Chrastie, Hvozdec, Hvozdec, vrch, Klin, Sekanice, vrch, Hrachovisko, vrch, vrch, Tri kopy, vrch, Ráztoka, vrch, Príslop, vrch, vrch, Homôľka, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 7 z 14

vrch, Nohavica, vrch, vrch, vrch, vrch, Gliaň, vrch, vrch, Zadný vrch, vrch, Baňa, Ďumbier, Liešte, Sitieň, vrch, Červenô, Domitierka, Opálenisko, vrch, Chujavy, Baran, Žiarce, Končitý vrch, Košútovo, Pravnáč, vrch, vrch, Lazný vŕšok, Suchý vrch, vrch, vrch, Prašivá, Bodová, vrch, Eliáš, Brezinky, vrch, Okrúhla, Predná Poludnica, vrch, vrch, vrch, Žiarsky diel, Opalisko, Škopovo, vrch, vrch, vrch, vrch, 1130, Nižná Roveň, Hrádok, Vápenná, vrch, Na Jame, Salášky, vrch, Kráľov stôl, Rovienky

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 8 z 14

vrch, Poludnica, vrch, vrch, vrch, Okrúhly vrch, vrch, Čerenová, Lazný vŕšok, vrch, vrch, vrch, Salašky, Ohnište, Grúň, Obertovica, Dubec, vrch, Sekané, vrch, Javorovica, Kameničná, vrch, vrch, vrch, vrch, Čierna hora, Háj, vrch, vrch, Solisko, Rakytovica, Sokol, Beňovo, vrch, Tanečnica, Veratín, Starý háj, vrch, Mních, Klin, vrch, Štiavnica, Krakova hoľa, Besná, Biela Marušová, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Hrádok, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Kúpeľ, Kaštieľske lazy, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 9 z 14

vrch, vrch, Trojička, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Okry, Kliesňová, vrch, vrch, Vislavce, Lajštroch, Olešková, vrch, Rovienky, vrch, vrch, vrch, vrch, Chopec, Fišiarka, vrch, vrch, vrch, Polianky, Čertova svadba, vrch, Kompík, Olešková, vrch, Strana, Nižná Magura, Diel, Vlčnenec, vrch, Kotlová, Nižná Bystrá, vrch, Panské, vrch, Rovienky, vrch, vrch, vrch, vrch, Holubí vrch, Suchý hrádok, Mních, Chmelinec, vrch, vrch, Havrania poľana, Kečka, vrch, Veľká Vápenica, Oselná, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 10 z 14

vrch, vrch, vrch, Vlahora, Medvedia, vrch, Smreczyński Wierch Wyższy, Mendíčka, vrch, vrch, vrch, Pavlová, vrch, Milkovo, Pálenica, vrch, vrch, vrch, Nižný Ostredok, vrch, vrch, vrch, Predmostové, vrch, vrch, Nad Jarkovicou, Olešková, Rakytník, vrch, Kyseľovec, vrch, vrch, Háje, vrch, Veľká Kopa, vrch, vrch, Kopa, Mačacia, vrch, Heľpianský vrch, Javorový grúň, vrch, Nemecká, vrch, Kečka, Homôľka, Zadná Široká, Ježová, vrch, vrch, vrch, vrch, Oravcová, Malý bok, Havrany, vrch, vrch, vrch, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 11 z 14

Pálenica, vrch, Suchý vrch, Skribňovo, Senná, vrch, vrch, vrch, Hrubý grúň, Za cintorínom, vrch, Ostredok, Baníkovská ihla, Kopa, Vrbovica, vrch, vrch, vrch, 1664, Klobušov, vrch, vrch, Latiborská hoľa, vrch, vrch, Pukanec, Holičná, vrch, vrch, Špania, vrch, Plechy, Rybíková, vrch, vrch, vrch, Bôr, vrch, Zadná hoľa, vrch, Zámčisko, vrch, vrch, Tri kopy, vrch, Holica, vrch, Uhlisko, Temná, Kubín, Lipovec, vrch, 1658, Tanečnica, Vrch Hybice, vrch, Domárka, Nad Michalcovou, Garajky, Za Martinom

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 12 z 14

Zajačky, vrch, Sielnická hora, Grúň, vrch, Rybíková, Jánov grúň, vrch, Nad Michalcovou, Píla, vrch, vrch, Vyšná Magura, Brdár, vrch, vrch, vrch, Prašivá, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Surový hrádok, Ostredok, vrch, Hrádok, vrch, Veľká Koniarka, Prosiek, vrch, Prašivý vrch, vrch, vrch, Panská hoľa, vrch, vrch, Kopa Prawdy, Kopa, Zádiel, Varta, Tri kopy, vrch, vrch, vrch, Vražená, vrch, Vysoké, Dobák, Trstenský diel, Turková, vrch, Rovienky, Hošková, Malá Vápenica, Ostrá, vrch, vrch, vrch

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 13 z 14

Panska hoľa, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Štrbavý, Veling, Malá Kopa, vrch, Lazy, vrch, vrch, Vrch Hája, Švihrová, vrch, Na sedle, vrch, Trhová, Mraviská, vrch, Vrchlazy, vrch, Príbor, vrch, vrch, Prípor, Mládky, vrch, Grúnik, vrch, vrch, Holý vrch, Kečka, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Grúnik, vrch, Holica, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Lieštie, Brada, Kameň, Gliaň, Vachtárová

Vrch, okres Liptovský Mikuláš:, 14 z 14

vrch, vrch, Ziert, vrch, vrch, vrch, Brada, vrch, Petráňová, vrch, vrch, Vysoký les, Lovisko, vrch, vrch, vrch, Rígeľ, vrch, vrch, Kameň, Priehyba, Rígeľ, vrch, vrch, Slamená, vrch, vrch, Lieštie, vrch, vrch, vrch, Holý vŕšok, vrch, vrch, Úboč, Nad Valaskou, Holý vŕšok, Holý vrch, Jakubina, vrch

vrch inde

Východná (146x), Partizánska Ľupča (90x), Liptovský Ján (89x), Liptovská Porúbka (58x), Liptovský Mikuláš (53x), Boca (50x), Kvačany, okres LM (47x), obec Demänovská Dolina (44x), Važec (38x), Dúbrava, okres LM (38x), Lazisko (38x), Malužiná (37x), Nižná Boca (36x), Liptovský Trnovec (34x), Kráľova Lehota (30x), Závažná Poruba (28x), Liptovské Kľačany (27x), Vyšná Boca (27x), Ľubeľa (27x), Prosiek (27x), Veľké Borové (25x), Huty (24x), Pribylina (24x), Jamník (24x), Hybe (24x), Kráľovská Ľubeľa (23x), Bobrovec (21x), Borové (19x), Žiar, okres LM (19x), Iľanovo (18x)
vrch v Východná
vrch v Partizánska Ľupča
vrch v Liptovský Ján

Podobné, okres Liptovský Mikuláš:

1763x priroda, 820x vrch, 257x prameň, 201x sedlo, 181x jaskyňa, 152x výhľad, 64x prepadlina, 51x vodopád, 37x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, okres Liptovský Mikuláš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-liptovsky-mikulas.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.